Skip to Main Content

Breadcrumb

  1. Lt. Governor

Przedstawiamy Sheilę Simon 

 

Wicegubernator Sheila Simon poświęciła całe życie i spuściznę służbie publicznej. Jest prawnikiem, nauczycielem, a prywatnie matką dwóch córek – studentek.

Jej doświadczenie obejmuje cztery lata pracy jako prokurator walczący z przestępczością w Powiecie Jackson, dziesięć lat pracy na stanowisku  profesora prawa  na Uniwersytecie Southern Illinois University, a także członkostwo w Komisji ds. Reform stanu Illinois, której celem było przywrócenie etyki i zaufania dla rządu.

Jako wicegubernator Simon zajmuje drugie najwyższe stanowisko po szefie władzy wykonawczej w Illinois, a jej misją jest uczynienie z rządu instytucji bardziej odpowiedzialnej, dostępnej i przejrzystej dla podatników stanu Illinois.

Z ramienia gubernatora zajmuje się reformą edukacji i kieruje działaniami zmierzającymi do zwiększenia liczby osób z wyższym wykształceniem, buduje bardziej etyczny rząd, chroni nasze bazy wojskowe przed zamknięciem, poprawia jakość usług w obszarach wiejskich, jest przedstawicielem kobiet, oraz troszczy się o czystość i bezpieczeństwo dróg wodnych stanu.

Reforma edukacji

Podczas pierwszego roku służby Simon odbyła podróż w celu ustalenia stanu faktycznego po 48 kolegiach (community colleges), aby podkreślić rolę jaką odgrywają tego typu szkoły w zwiększaniu stanowego wskaźnika ukończenia szkół wyższych. Celem Simon jest zapewnienie, aby do roku 2025 60% osób dorosłych w wieku produkcyjnym posiadało stopień uczelni wyższej lub certyfikat, w odniesieniu do 41% obecnie.

Aby osiągnąć ten cel, Simon wspierała legislację rzemieślniczą podczas drugiego roku na stanowisku, dzięki której powstał pierwszy w stanie program nauczania matematyki dla uczniów szkół średnich i wyższych. Ten nowy program nauczania zapewni lepsze przygotowanie uczniów do szkół wyższych oraz pracy związanej z matematyką, a także zmniejszy wydatki i czasochłonne zajęcia wyrównawcze z matematyki, niezbędne na uczelniach wyższych i uniwersytetach.

Simon oręduje również na rzecz utworzenia raportów dot. wyboru wyższej szkoły. Te raporty konsumenckie online mogłyby pomóc uczniom w podjęciu lepszego wyboru po szkole średniej, zapewniając łatwiejszy sposób porównania stanowych prywatnych, publicznych oraz niezależnych kolegiów i uniwersytetów.

Przywództwo etyczne

W kwestii etyki, Simon ustanawia wyższe standardy przywództwa etycznego poprzez wprowadzenie szczegółowych profilów finansowych własnej osoby oraz swego sztabu, tak aby opinia publiczna mogła przekonać się, czy istnieje jakikolwiek potencjalny konflikt interesów. Umożliwia jej to, na przykładzie własnej pracy, przeprowadzenie restrukturyzacji stanowych przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych w odniesieniu do urzędników publicznych, pracowników wyższego szczebla oraz kandydatów na urzędy.

Aby chronić podatników, Simon oręduje za wyeliminowaniem politycznych stypendiów, znalezieniem obojętnych dla budżetu sposobów na zwiększenie funduszy przeznaczanych na centra pomocy dla ofiar napaści seksualnej oraz przemocy domowej, a także pracuje nad utworzeniem potwierdzenia przeznaczenia dochodów z podatku, tak aby podatnicy wiedzieli, na co wydawane są ich pieniądze. Simon oraz gubernator Quinn są jedynymi urzędnikami, którzy zmniejszyli swoje własne budżety o conajmniej 9 procent w roku finansowym 2013, co sprawia, że projekt budżetu Simon jest najniższy od 1996 roku.

Służba publiczna

Simon ukończyła prawo na Uniwersytecie w Georgetown w 1987 r. Zamiast wybrać pracę w dużej korporacji prawniczej, wybrała służbę klientom nieposiadającym środków finansowych w instytucji społecznej pomocy prawnej Land of Lincoln Legal Assistance. Pracowała jako adwokat osób uporających się z przemocą domową, dyskryminacją i utratą mieszkań.

Następnie Simon prowadzila sprawy dot. prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz przemocy domowej jako zastępca prokuratora okręgowego w Powiecie Jackson. Cztery lata później pomogła w otwarciu kliniki dla ofiar przemocy domowej przy Wydziale Prawa Southern Illinois School of Law, jednocześnie wykładając temat wykorzystania języka prawniczego w piśmie jako członek kadry profesorskiej. Klinika dla ofiar przemocy domowej działa nadal dla klientów oraz służy jako pomoc dla studentów prawa, a drugi oddział kliniki działa obecnie w Champaign.

Dla Simon służba na rzecz społeczności oznacza również zaangażowanie w życie polityczne. Jako członek Rady Miasta Carbondale pełniła funkcję konserwatywnego zarządcy budżetu miasta i stale orędowała za otwartością i etyką rządu. Jej zaangażowanie w kwestie etyki sprawiło, że została wybrana do Komisji ds. Reform gubernatora Illinois Quinna, który pomógł wprowadzić pierwsze prawne ograniczenia dotacji na kampanie polityczne.

Życie rodzinne

Rodzina od zawsze była ważną częścią życia Simon. Jej rodzice, nieżyjący już Paul i Jeanne Simon wspólnie pracowali w Izbie reprezentantów stanu Illinois i stanowili dożywotni zespół pracowników służb publicznych. Jej ojciec Paul jest wspominany w całym stanie jako wzór uczciwości i prawości w służbie publicznej.

Simon oraz jej mąż Perry pobrali się w 1987 r. i mają dwie córki Reilly i Brennan. Perry jest wykładowcą w kolegium John A. Logan Community College w Carterville, Illinois. Do licznej jej poszerzonej rodziny należą członkowie zespołu muzycznego Simon – Loose Gravel – w którym ona od ponad 10 lat gra na banjo i na fagocie.

Całokształt biura

Zgodnie z konstytucją stanu Illinois, wicegubernator zajmuje drugie najwyższe stanowisko wykonawcze w Illinois i w pierwszej kolejności przejmuje stanowisko gubernatora, jeśli on/ona nie jest wstanie wywiązać się z obowiązków. W historii Illinois sześciu wicegubernatorów przejęło stanowisko gubernatorów z powodu ich śmierci, rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska. W całym kraju, w 2009 r. pięciu wicegubernatorów zajęło stanowisko gubernatora, włączając obecnego gubernatora stanu Illinois – Pata Quinna.

Zróżnicowane codzienne obowiązki wicegubernatora Illinois obejmują inicjatywę rządową, legislacyjną, ustawodawczą i osobistą. Obowiązki te obejmują między innymi pełnienie roli przewodniczącego Rady ds. Wiejskich, Komitetu ds. Wsparcia Baz Wojskowych oraz Rozwoju Ekonomicznego, oraz trzech Rad ds. Koordynacji rzek stanu Illinois, Mississippi oraz Wabash i Ohio. Wicegubernator Simon zajmuje się ochroną naszych obszarów wiejskich, baz wojskowych oraz dróg wodnych.

Wicegubernator Simon z ramienia gubernatora zajmuje się reformą edukacji, reprezentuje interesy dzieci stanu Illinois oraz promuje wysokiej jakości nauczanie w zakresie od wieku przedszkolnego do 20. roku życia. Dąży również do zwiększenia wskaźnika ukończenia wyższych szkół, oraz pełni funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Wspólnego Przywództwa Edukacyjnego Rady P-20 (Joint Educational Leadership Committee for the P-20 Council), najważniejszej stanowej grupy doradczej w dziedzinie edukacji. Jest również ambasadorem programu Illinois Main Street, majacego na celu rewitalizację śródmieścia, oraz od wielu lat jest zaangażowana w wykrywanie i zapobieganie przemocy, w szczególności skierowanej przeciwko kobietom i dzieciom.

Pod kierownictwem wicegubernatora Simon, misją biura wicegubernatora jest zapewnienie większej odpowiedzialności, dostępności i przejrzystości rządu dla obywateli Illinois. Simon służy również jako przykład w kwestii oświadczeń majątkowych, publikowania dorocznych profili finansowych – własnego oraz jej  sztabu, które przekraczają wymagania prawne. Pracuje ciężko, aby chronić pieniądze podatników i opracowała swój budżet jako ułamek procenta ogólnych wydatków stanowych, na najniższym wymaganym poziomie od 1996 r.